קבינט הקורונה אישר את מתווה שרת התחבורה לטיסות מישראל ואליה

וכן אושר מתווה רתימת הרשויות המקומיות לסיוע במבצע החיסונים. מתוך אתר משרד הבריאות.


הקבינט אישר את מתווה שרת התחבורה לטיסות מישראל ואליה בתקופת סגירת השמיים:

  1. תתאפשר כניסה של עד 2,000 בני אדם ביום לישראל דרך התעופה.

  2. משרד התחבורה יאשר את האפשרות לשלב טיסות זרות, בהתאם למדינות היעד.

  3. יקודמו תיקוני חקיקה שיעניקו סמכויות נוספות לפקחים בנתב"ג.

  4. משרד הבריאות יערך לתת מענה לפניות לוועדת החריגים בהיקפים הנ"ל.

  5. משרד הביטחון יערך לבידוד במלוניות בהיקפים החזויים.

בנוסף, קבינט הקורונה אישר את מתווה רתימת הרשויות המקומיות לסיוע במבצע החיסונים:

  1. להטיל על משרד הבריאות והמשפטים להעביר לאישור ועדת השרים לחקיקה הצעה לביצוע תיקוני-חקיקה, שיאפשרו להעביר למשרד הפנים ולרשויות המקומיות פרטים של מי שלא התחסנו, כדי לאפשר לרשויות המקומיות לסייע במאמצים לחיסונם. משרד הבריאות יציג חוות דעת מפורטת בעניין.

  2. ההצעה תתייחס גם לתהליכי הבקרה שיינקטו כדי למנוע שימוש אחר במידע זה או את הגעתו למי שאינו מורשה לקבלו.

  3. בכפוף לאישור ועדת השרים לחקיקה, תועבר ההצעה לאישור הכנסת.

  4. במסגרת זו ובכפוף לאישור החקיקה, יוסמך שר הפנים להפעיל את הרשויות המקומיות בתיאום עם משרד הבריאות וקופות החולים, כדי לסייע במאמצים לחיסון אוכלוסיית היעד.

  5. משרד האוצר ומשרד הפנים יסכמו את ההיבטים התקציביים הקשורים בהפעלת הרשויות המקומיות למטרה זו.

המתווים אושרו באופן עקרוני, התקנות יאושרו עם סיום העבודה עליהן.


10 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול